İnsan Kaynakları Politikamız

 

İK Politikamız

Bilkom’un insan kaynakları politikası, stratejilerimizin gerçekleştirilmesi noktasında kuruluşumuzun ana damarlarından birini oluşturuyor. Diğer bir deyişle, Bilkom da Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç’un en güzel şekilde ifade ettiği gibi, “En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır” ilkesiyle hareket ediyor. Kısacası Bilkom, insan kaynaklarına yaptığı büyük yatırımla, şirketin rekabet gücünü artırmasını sağlıyor.

İK profilimiz

Bilkom’un, kurumsal kültürüne uygun, vizyonunu ve bitmeyen heyecanını paylaşan, Dijital yaşamın içerisinden gelen ve dijital sistemleri kullanarak daha hızlı çözüme ulaşabilen, İletişimde açık ve yapıcı tavrı benimsemiş bu sayede ilişki yönetiminde başarılı olan, işlerini çevik çalışma prensipleri doğrultusunda yürüten, inisiyatif alabilen ve yüksek P&L bilinci ile görevlerini yönetme kabiliyetine sahip ekip arkadaşları edinmek ve mevcut çalışanlarıyla uzun soluklu işbirliği yapmak için belirlediği insan kaynakları profilinde;

Hedeflere ulaşmak için bilgi ve becerilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan “ Güç Birliği “

Kararların alımında kazan kazan anlayışıyla ekip ve paydaşlar ile beraber toplam faydayı gözetmek üzere “ Biz merkezli olmak “ 

Sektörün ve şirketin dinamiklerinin sürekli farkında olmak ve yeni şartlara uyum sağlamak için hep “ Oyunda kalmak “ 

Bilkom dünyasında yapıcı tavrı sürdürmek üzere “ İyi Niyet “ 

İşe etki edebilecek bilgilerin ve fikirlerin paylaşımında proaktif davranarak açık ve net olmak. Farklı fikirleri hoşgörü ile karşılamak için “ Açıklık “ değerleri öne çıkıyor.

Bilkom, Koç Topluluğu Şirketleri genelinde yürütülen ve çalışanların bağlılıklarını ve memnuniyetini bağımsız partilerle ölçümleyen anketlerde, tüm topluluk şirketleri içerisinde ön sıralarda yer alıyor.

İK politikamız

Bilkom rekabetçi bir pazarda fark yaratan bir distribütör olurken, en değerli kaynağı olan iş gücünde, 5 temel disiplini insan kaynakları politikası olarak belirliyor:

1. Doğru işe, doğru kişi tanımlanması
2. Eşit işe, eşit ücret politikası
3. Başarı ölçekli performans yönetimi
4. İşletme amaçları ile çalışanların ihtiyaçları arasındaki dengenin korunması
5. Tam enformasyona dayalı açık ve etkin iletişim şekli

Bilkom’da işe alım süreci

Koç Holding’in işe alım prosedürüne paralel olarak, Bilkom’un işe alımda en önem verdiği noktalardan birini yetkinlikler oluşturuyor. Başvuru formunda yer alan açık uçlu sorular adayın yetkinliklerini, özgeçmiş üzerinden anlayabilmek adına ipuçları veriyor. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adayların yedi ana yetkinliğe sahip olması bekleniyor:

• Açık ve yapıcı iletişimi benimsemek
• Takım olmak
• Yaratıcı ve Yenilikçi olmak
• İnisiyatif almak
• Çevik olmak
• Stratejileri hayata geçirmek
• Gelişimi desteklemek

Bilkom aday belirleme sürecinde insan kaynakları portalleri ve kurumsal web sayfası üzerinden toplanan başvuruların yanı sıra çalışanlarının tavsiye ettiği adaylara öncelik veriyor. İşe alım sürecinde ise tüm yönetim kademelerinden sağlanan katılımla telefon ve yüz yüze mülakat, vaka çalışmaları, sunumlar, İngilizce testleri, kişilik envanterleri, referans kontrolleri gibi çok sayıda adımı uyguluyor. Hem pozisyonun bağlı olduğu kademedeki yöneticilerin hem de bir üst ve farklı departmanlardaki yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen çok kademeli mülakatlarla adayın farklı birçok bakış açısıyla değerlendirilmesi gerçekleştiriliyor. Böylece Bilkom’un yerleşmiş şirket kültürüne uygun adayların seçilmesi ve bu kültürü daha ileriye taşıyacak çalışanların belirlenmesi sağlanıyor.

İnsan kaynakları yönetiminde dünya standartlarında şirketler, ücret politikalarını şirketin rekabet gücünü destekler bir şekilde belirliyor. Çalışanların ücret seviyeleri de yetkiler, sorumluluklar ve performansı göz önüne alınarak netleştiriliyor. Bilkom’da da aynı ilkeler doğrultusunda hareket edilirken, performansa, işte gösterilen başarıya ve şirket değerlerine uyuma göre değişen ve tüm personeli kapsayan bir ödüllendirme sistemi de uygulanıyor.

Çalışanların kariyer gelişim planları, yöneticileri ve insan kaynaklarının gözetim ve yardımıyla gerçekleştiriliyor. Her seviyede çalışan, kariyer gelişimleri doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre gerek şirket içinde gerekse şirket dışında eğitimlerle destekleniyor.

Bilkom’da İK’nın geleceği

1. Dünyada insan kaynakları disiplinlerinin gelişimini yakından takip eden Koç Holding ve paralelinde Bilkom, çalışanları için “en iyi olanı” hedefliyor. Özetle, Bilkom İnsan Kaynakları Departmanı aşağıdaki temel başarı kriterlerini geleceğe de taşımaya devam ediyor:
• Şirketin uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirebileceği doğru bir yapılanmaya (organizasyon şeması) ve çalışan kalitesine sahip olmak
• Seçme ve yerleştirme sürecinde zamanında, yetkin ve konusunda uzman personel temin etmek
• Ücret yönetimini sektörel piyasa değerini göz önüne alarak rekabetçi duruma getirebilmek
• Şirket hedeflerinin tüm çalışanlarca benimsenmesine yönelik verilen performans hedeflemeleriyle şirketin kolektif bilincini artırmak

Başvurularınız için, insankaynaklari@bilkom.com.tr adresine güncel
özgeçmişinizi iletebilirsiniz.