Genel Müdürümüzden Mesajınız Var!

Sürdürülebilir Gelecekte Eğitimin Önemi

Yaklaşık olarak 30 yıldır, yenilenebilir enerji kaynaklarının doğru kullanımı ve buna bağlı ekonomik yapılanma hakkında farkındalık oluşturmak için ciddi bir sürdürülebilirlik çalışması yapılıyor. Dünyanın gelecek nesiller için de yaşanabilir olarak kalması için yapılan bu çalışmalar, iş dünyasının öncüleri tarafından da yakından takip ediliyor. Peki sürdürülebilir bir gelecek için vazgeçilmez koşullar neler?
Fatih Çil ve Dursun Ali Yaz tarafından yazılan Sürdürülebilir Geleceğe Mektuplar adlı kitabın içeriğinde de bulunan görüşlerimi sizlerle paylaşmak isterim.

“Sürdürülebilir gelecek, ancak global arenada eğitim sistemimizi rekabetçi kılmakla sağlanabilir. Dijital ve mobil teknolojilerin hepsi, sunduğu imkanlarla hedeflere ulaşmak için birer araçtır. Önemli olan bu araçların ne kadar doğru kullanıldığı ve içimizdeki yaratıcılığı ve üretkenliği ne kadar ortaya çıkardığıdır.

Yaşadığımız dünya adım adım mobilleşip ve dijitalleşirken hepimiz hızlı değişen teknolojilerin yol açtığı farklı bir gelişim içerisindeyiz. Bu gelişim insanların günlük yaşamlarında ve çalışma ortamlarında zamandan kazanmasını, bilgiye daha verimli bir şekilde erişmesini ve ekip çalışmasında daha etkin olmasını sağlıyor. Yaşam kalitemiz, teknolojik değişim ile paralel doğrultuda artış gösteriyor. Temas ettiğimiz ve baktığımız her şey dijitalleşme yolunda ilerlerken, bireysel üretkenliğin yanı sıra benzer ilgilere, beğenilere ve hedeflere sahip insan topluluklarının yenilikçi girişimler, ortak inisiyatifler ve verimli ekip çalışması etrafında çok daha hızlı bir araya gelebildiğini görüyoruz.

Daha dinamik bir çerçevede kalkınmanın sürdürülebilir hale geldiği ve dolayısıyla bilgi toplumuna çok yakın bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim. Tam bu noktada, gençlere ilham kaynağı olan teknolojileri ülkemize getiren Bilkom, Türkiye ekonomisinin küresel düzeyde önemli bir potansiyele sahip olduğuna inancındadır. Bugüne kadar gençlerimizi geleceğe hazırlayan eğitim sektörünü destekleme konusundaki kararlılığımızla eğitim gören gençlerimizin dünya standartlarında en yeni teknolojilerle tanıştırmak için eğitim kurumlarımıza tüm imkanlarımızı açıyor ve onlarla iş birliği yapıyoruz.”