Kamu Güvenliği

Yangınla Mücadele

DJI teknolojisi, itfaiyecilerin güvenliği en üst düzeye çıkarmak için hızlı, verimli ve bilinçli kararlar almalarına olanak tanıyan havadan alınan bilgilerle donatıyor.

Kanuni Yaptırımlar

Drone’lar kolluk kuvvetleri için kritik araçlar haline geliyor; daha fazla güvenlik, daha hızlı müdahale ve daha iyi kararlar almalarını sağlıyor.

Kurtarma Hizmetleri

Acil durum müdahale ekipleri, DJI drone’ların sağladığı havadan yönlendirmeleri sayesinde hedefleri daha hızlı tespit edebilir ve müdahalede bulunabilir.

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat için Havadan Araştırma

Arazi Araştırması

Drone çözümleri doğru, coğrafi etiketli verileri hızlı bir şekilde toplarken, fotogrametri yazılımı bu verileri standartlaştırılmış çıktılar sunmak için işler.

Kentsel Planlama

Drone verileri, yerel coğrafi bilgi sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan doğru 2D ve 3D modeller oluşturarak ekiplerin sonuçları görselleştirmesine yardımcı olur.

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat

Drone destekli saha araştırmaları, inşaat projelerini tasarımdan teslimata kadar bilgilendiren doğru veriler üretir.

Doğal Kaynak Yönetimi

Drone’lar, telemetri verilerinin yanı sıra doğru haritalar ve modeller sağlayarak doğal kaynakların büyük ölçekli, ayrıntılı araştırmalarına olanak tanıyor.

Elektrik

İnşaat Planlama ve Tasarım

Drone verileri, planlamayı kolaylaştırmak ve tasarımcıyı bilgilendirmek amacıyla havadan saha araştırmalarında doğru 2D ve 3D modeller oluşturmak için kullanılabilir.

İnşaat Yönetimi

Drone çözümleri, ilerlemeyi izlemek, riskleri azaltmak ve personeli güvende tutmak için inşaat sürecinin her adımının yönetilmesine yardımcı olur.

Güç Şebekesi Yönetimi

Drone çözümleri, şebekenin tüm bölümleri hakkında ayrıntılı ve doğru veriler sunarak incelemeyi otomatik hale getirir, onarımların zamanında yapılmasını sağlar ve arıza süresini azaltır.

Enerji Üretim Yönetimi

Drone çözümleri, elektrik santrallerinin durumuna ilişkin kritik görsel ve termal veriler sağlar, böylece personel riskleri tespit edebilir ve operasyonları durdurmadan bunlara hızlı bir şekilde müdahale edebilir.

Özel Operasyonlar

Özel aletlerle donatılmış drone’ları kullanarak enerji hatlarını enkazdan hızla temizleyin, personelin güvende olmasını sağlayın ve kapanmaları önleyin.

Petrol ve Gaz

Üretim ve Rafineri Yönetimi

Drone destekli rutin denetimler ve güvenlik izleme, operasyonları durdurmadan veya personel güvenliğinden ödün vermeden verimliliği artırır.

Boru Hattı Bütünlüğü Yönetimi

Drone’lar, farklı coğrafyalara yayılmış uzun boru hatlarının izlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olarak sızıntıları veya anormallikleri hızlı bir şekilde tespit etmeye yardımcı olur.

Arama ve İnşaat Yönetimi

Drone’lar, keşif alanlarında saha araştırmaları yapmak ve inşaat projelerini tasarımdan uygulamaya kadar bilgilendirmek için verileri hızlı ve doğru bir şekilde toplar.