Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat için Havadan Araştırma

Arazi Araştırması

Drone çözümleri doğru, coğrafi etiketli verileri hızlı bir şekilde toplarken, fotogrametri yazılımı bu verileri standartlaştırılmış çıktılar sunmak için işler.

Kentsel Planlama

Drone verileri, yerel coğrafi bilgi sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan doğru 2D ve 3D modeller oluşturarak ekiplerin sonuçları görselleştirmesine yardımcı olur.

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat

Drone destekli saha araştırmaları, inşaat projelerini tasarımdan teslimata kadar bilgilendiren doğru veriler üretir.

Doğal Kaynak Yönetimi

Drone’lar, telemetri verilerinin yanı sıra doğru haritalar ve modeller sağlayarak doğal kaynakların büyük ölçekli, ayrıntılı araştırmalarına olanak tanıyor.