AKUT, Doğal Afetlere Karşı DJI Enterprise ile Mücadele Ediyor

AKUT Arama Kurtarma Derneği, 1996 yılında kurulmuş olup, Türkiye’nin arama-kurtarma alanındaki öncü sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’de ve yurt dışında doğal afetler, kayıp kişiler, dağ kazaları ve diğer acil durumlarda arama-kurtarma faaliyetlerini gönüllü olarak yürütmektedir. Türkiye’nin 30 noktasında temsilcilikleri ve 4000’den fazla gönüllüsü bulunmaktadır ve arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra afet bilinci ve afetlere hazırlıklı olma alanlarında da çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca AKUT, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA-INSARAG) tarafından akredite edilen ilk Türk sivil toplum kuruluşudur.

AKUT, arama-kurtarma faaliyetlerinde insansız hava aracı teknolojisinden yararlanan öncü kuruluşlardandır. DJI Enterprise ise endüstri lideri insansız hava aracı teknolojisi sağlayıcısı olup, özellikle acil durum müdahalelerinden güvenlik görevlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan güvenilir ve yenilikçi insansız hava aracı sistemleri sunmaktadır.

AKUT, İHA programını, öncelikle doğada kaybolan kişilerin yer tespitini daha hızlı yapabilmek için amacıyla 2019 yılında başlattı. AKUT, DJI’nin sunduğu termal kameralı, uzun menzilli ve yüksek performanslı insansız hava araçlarını kullanmaktadır. İHA filosunda 3 adet DJI M30T, 1 adet DJI M300T- 1 adet DJI Enterprise Dual T, 2 adet DJI Mavic Pro 2, 1 adet DJI Phantom 3 Pro ve 1 adet DJI Phantom 4 Pro bulunmakta olup, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı 25 insansız hava aracı pilotu ile bu alanda çalışmalarına devam etmektedir. AKUT, insansız hava aracı teknolojisinin faydalarında şu şekilde değindi:

“Geleneksel yöntemlerde arama faaliyeti için çok fazla personele ihtiyaç duymaktadır. Bu durumda personelin karşılaşacağı riskler artıyor ve bu kişilerin takibi de zor hale geliyor. Ayrıca arama faaliyeti uzun saatleri, belki de günleri buluyor. İnsansız hava aracı kullanmamız sayesinde operasyon sürelerinde, maliyetlerinde ve hızlı arama ekibini operasyon bölgesine gönderilmesinde büyük tasarruf sağlandı.

Özellikle doğa arama operasyonlarında sahada çok fazla sayıda insan gücüne ihtiyaç duyulurken termal kameralı cihazlar sayesinde bu oran yarı yarıya azalabilmekte, yani daha az insan gücüyle daha fazla alanı etkili bir şekilde tarayabilmekteyiz. Ayrıca doğal afetlerde ve orman yangınlarında operasyon sahası için sektörleme ve güvenli alan belirlemeyi daha etkin hale getirmektedir.”

Aşağıdaki videoyu izlemek için üzerine tıklayınız.

İnsansız hava araçları ile yaptıkları operasyonlardaki iş akışını ise AKUT, şöyle ifade etmektedir;

“Öncelikle operasyona çağrı aldığımızda İHA ekibimiz operasyon çıkış kontrol listesi doldurur ve bu listeye göre araç yüklenir, süreçten pilotlar sorumludur. Ayrıca uçuş yapılacak bölge için operasyon lideri saha navigasyon sorumlusu ile görüşür, meteorolojik şartlar da göz önünde bulundurularak planlama yapılır. Otonom uçuş için uçulacak bölge haritalandırılır ve sisteme yüklenir. Bu süreç operasyon sahasına gelinceye kadar tamamlanabilir. Beklenmedik durumlar için pilotlar uçuş kuralları ve meteorolojik şartlara göre planlama yapma yetisine sahiptirler.”

İznik Operasyon Görüntü Kaydı

AKUT, operasyonlarına sistemi yeni yeni entegre ettiklerini, uçuş sayıları arttıkça deneyim kazandıklarını belirtmektedir. Ayrıca termal görüntü ve normal görüntü işleme üzerine çalıştıklarını, böylece çıktıkları operasyonlarda başarı sayılarını arttırabileceklerini ifade etmektedir. Deprem, sel, doğada kaybolma ve yangın gibi talep edilen tüm operasyonlarda çalıştıklarını belirtmektedir.

– İHA kullanımı işi daha güvenli hale getiriyor mu?

AKUT: “Elbette yaptığımız işi daha güvenli kılıyor. Öncelikle operasyonu yapan ekibimizin daha güvende olmasını sağlayıp onlar için güvenli ulaşım güzergahları belirleyebiliyoruz. Orman yangını ve sel gibi afetlerde arama-kurtarma ekibimize yaklaşan bir tehlike olup olmadığını tespit edebiliyor ve erken önlem alabiliyoruz. Operasyondaki personelin de, onları yukarıdan izleyen bir ekibin olduğunu bilmeleri, kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı oluyor.”

– İnsansız hava araçlarına geçtikten sonra yaptığınız çalışmalar ne kadar daha güvenli oldu?

AKUT: “Bunu arama çalışması süresi olarak da değerlendirebiliriz. Arama yapılacak alanı neredeyse hiçbir personeli sahaya göndermeden analiz ederek hem saha güvenliği açısından kontrolünü yapmayı sağlıyor hem de bu alandaki riskleri görmemizi sağladığından iş kazası olasılığını büyük ölçüde azaltıyor.”

AKUT, İHA kullanımının hız, güvenlik, verimlilik ve tasarruf anlamında sağladığı faydalara değindi;

“2020 başı itibari ile operasyonel olarak termal kameralı DJI M300 cihazımızı kullanmaya başladık. İmkân ve kabiliyetlerini de gördükten sonra da doğa aramalarının vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Arama operasyonlarında kayıp kişiyi bulmamız ya da aranan bölgede olmadığını belirtmemiz büyük önem arz ediyor. Özellikle gece aramalarında termal kameranın büyük faydasını gördük. Onlarca kişinin saatlerce arama yapacağı düz arazileri ve vadileri çok kısa sürede tamamen tarama ve bu bölgedeki ipuçlarını tespit etme olanağımız oldu.”

Yenişehir Operasyon Görüntü Kaydı

AKUT, DJI Enterprise ürünlerini doğa aramaları, doğal afetler, eğitimler, tatbikatlar, arama-kurtarma semineri ve sempozyumu gibi çeşitli alanlarda kullanmaktadır. Bu sayede, operasyon maliyetlerinde ve arama ekibinin operasyon bölgesine gönderilmesinde tasarruf sağlanmaktadır. Ayrıca, İHA kullanımı sayesinde, arama-kurtarma operasyonlarında daha az insan gücüyle daha geniş bir alan etkili bir şekilde taranabilmekte, operasyon sahası için sektörleme yapılıp güvenli alan belirlenebilmekte, operasyonu yapan ekibin ve kurtarılan kişilerin güvenliği desteklenmekte, operasyon süresi kısalmakta ve operasyon sonuçları adli makamlara delil olarak sunulabilmektedir.

AKUT, DJI Enterprise ürünlerini kullanan operasyonel gönüllülerinden oluşan bir İHA ekibi kurmuştur. Bu ekip, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki operasyonlara katılmakta, aynı zamanda diğer AKUT gönüllülerine ve ilgili kurumlara İHA farkındalık eğitimleri vermektedir.

İHA teknolojisinin arama-kurtarma alanındaki geleceğine yönelik ise ekip şöyle söylemektedir:

“Yapay zeka ve 5G teknolojisi işin içine girdiğinde çok daha etkili olacağını düşünüyoruz. Görüntü işleme yazılımlarının artması da operasyonda tespit sürecini kısaltacaktır.”

“Tespit etme ve doğrulama için inanılmaz bir zaman tasarrufu sağlıyor ve nokta tespitler yapmamızı ve operasyon niteliğine göre müdahale süremizi kısaltıyor.”

AKUT, kullandığı İHA’lar ile kazazedelerin canlı olarak bulunma ihtimalini artırmayı ve İHA sayısını artırarak bu performansı diğer operasyonlara da yaymayı hedeflemektedir.

Bu sektörde faaliyet gösteren diğer kurumlara AKUT şu tavsiyelerde bulunmaktadır;

“Bu teknolojiyi artık sistemlerinde daha aktif kullanmalı ve hızlıca buna adapte olmaları gerekiyor. Paralelinde eğitimli personel sayısını da artırmaları önemli.”

AKUT Arama Kurtarma Derneği, DJI Enterprise ürünleri yardımıyla ile doğal afetlere karşı mücadele etmekte, insan hayatı kurtarmakta ve hiçbir karşılık beklemeden tamamen gönüllü bir şekilde topluma hizmet etmektedir.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.